ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

Žákovská samospráva při naší škole pracuje již několik let. Má oporu v legislativě i ve vnitřních předpisech naší školy, zejména školním řádu(Organizační směrnice č: 8/2006) a organizačním řádu (Organizační směrnice č 4/2010) naší školy.

 

Jsme nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy.        

 

Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na koordinátora samosprávy. 

 

Koordinátor žákovské samosprávy předává informace z jednání ŽS pedagogické radě, případně řediteli školy, kteří se na svých jednáních  stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývají.

 

 

Citace z organizační směrnice č.4/2010

 

Čl.14.1.

 

Žákovská samospráva

 

Žákovská samospráva se řídí zvláštním předpisem, a to Žákovskou ústavou.

 

Koordinátora žákovské samosprávy, kterým je zpravidla pedagog školy, ustanovuje do funkce ředitel školy zpravidla na jeden školní rok.

 

Koordinátor žákovské samosprávy společně s předsedou žákovské samosprávy koordinuje činnost (především svými odbornými radami) žákovské samosprávy.

 

Koordinátor žákovské samosprávy projednává náměty, připomínky atd. žákovské samosprávy na jednání pedagogické rady a poskytuje samosprávě zpětná sdělení o projednaných záležitostech.