Zdokonalování zrakového vnímání

11.03.2012 16:25

 

Metody práce

 

Snoezzelen, uplatnování prvků metody snoezzelenu

Terapie barvami

Arteterapie – léčba výtvarným uměním. Využívání specifických výtvarných postupů, metod a technik pro léčebné účely.

 

Formy práce

 

- záměrné vnímání světelného zdroje

- zrakový výcvik

- navázání zrakového kontaktu

      - střídání zrakové pozornosti

 

cvičení zrakového soustředění na lesklé a barevné předměty

-     rozlišování barev
-     stimulace zrakové pozornosti věnované hře
-     zaměřování pozornosti na předměty, piktogramy*, fotografie, obrázky

 

stimulace zrakového kontaktu 

- práce s předměty, piktogramy, obrázky                                                                               

 

 

Používané pomůcky:

 

- předměty denní potřeby: lžíce, hřeben, ručník , žínka, zubní kartáček

- hračky, stavebnice,

- obrázky, piktogramy, fotografie

- lesklé a barevné předměty

- osvětlené lampy, baterka

- loutky

- zrcadlo