Zdokonalování jemné motoriky a grafomotoriky

11.03.2012 16:58

 

 

Metody práce

 

Arteterapie

Ergoterapie

Metoda dobrého startu

 

 

Formy práce

- spoluúčast při oblékání, stolování

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty denní potřeby

- rozvoj cíleného pohybů prstů

- úchop (houby a měkkých  předmětů)

- nácvik správného úchopu hračky

- rotační pohyb zápěstí . Nácvik úchopu –špetka

- správná manipulace s předměty

- práce s papírem – mačkání papíru, trhání papíru

- napodobování sestav z kostek

- spontánní malba (houbou, prstem, štětcem

- kroužení zápěstím při držení předmětu ( víčka sklenic, šroub)

- klešťový úchop. Připevňování kolíčků- stisk ruky

- modelování

- zapínání knoflíků a zipů na velkém modelu.      

- sestavy kostek podle modelu

- správná manipulace s předměty

- práce s pískem na pískovišti, vybírání kamínku z písku

- trhání plastelíny na malé kousky. Krájení rádlem.

- překládání papíru. Lepení papíru na vymetenou plochu

- navíjení provázku na cívky
- práce s vatou, oddělování, nalepování

- trhání papíru na kousky, sbírání, rovnání do různých nádob

 

Grafomotorika   

-     sledování směru čáry
-     vedení ruky pohybem na velké ploše (ruka, houba, barva,…)

      -     čáry v libovolném směru
      -     uvolňovací cviky: oblouky, čáry