Zdokonalování a rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů

11.03.2012 16:53

 

Metody práce

 

Rehabilitační cvičení, vertikalizace, polohování. Rehabilitace se zaměřuje na posílení ochablých svalů, protažení zkrácených svalů, zlepšení taxe a prostorové orientace. Nedílnou součástí rehabilitačního cvičení je pravidelná vertikalizace postiženého dítěte, jež se uskutečňuje pomocí vertikalizačních stojanů a speciálních polohovacích židlí, a polohování tzn. změna polohy těla vedoucí k uvolnění spastických končetin, k protažení zkráceného svalstva, k psychické duševní pohodě a relaxaci. Vede ke znovuobnovení nebo zlepšení postižených pohybových funkcí. Pomáhá předcházet komplikacím oběhového, dýchacího, vylučovacího, zažívacího systému

 

Hipoterapie. Terapeutickým prostředkem je kůň. Díky trojrozměrnému pohybu těla koně dochází ke střídání napětí a uvolňování těla dítěte, ke snížení svalové spasticity, zlepšení koordinace pohybů, zlepšení stability, zlepšení v oblasti motorických dovedností, nástupu větší psychické pohody.

 

Canisterapie. Způsob terapie, při které je využíván  vliv psa na člověka, povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky.

 

Vojtova reflexní metoda. Metodika reflexní lokomoce je diagnostický a rehabilitační koncept. Metoda je založena na určité přesně stanovené poloze těla a stimulaci přesně stanovených bodů, při níž dochází k ovlivňování mozkových center. V přesných polohách se na těle pacienta stlačují určité body, čímž se aktivuje centrální nervová soustava.

 

Bobathova metoda spočívá v dosahování relaxace svalového vypětí pomocí polohových a pohybových reflexů, uvedením celého těla nebo jeho částí do poloh, které jsou zpravidla opačné než nesprávné polohy postiženého. Změna polohy umožňuje změnu nesprávných pohybových návyků a dítě se učí správným pohybů. (Dvořák, 2001).
 

Formy práce

 

- polohování

- rozvoj pohybových schopností

- podněcování k touze po pohybu

- uvolnění organismu: masáže, relaxace, jógové prvky

- uvolňování horních a dolních končetin metodou masáží a hlazení

- cvičení na rehabilitačních míčích

- rocvičování správného držení těla

- ležení a otáčení na vhodné podložce

- lezení

- chůze (pomalá a rychlá chůze, chůze po schodech, po nášlapných deskách, přes překážky po nerovném terénu, střídání běhu a chůze

- prolézání tunelem

      - hry s míči

 

Koordinace pohybů

 

- záměrná manipulace s předměty

- koordinace užívání obou rukou

- stimulace jednotlivých svalových skupin

- napodobování pohybů těla – tleskání, plácání, dotýkání se chodidel

- házení v určitém  směru

- rehabilitační míče

- ťukání tužkou, tečkování

- čmárání prstem do písku

- přenášení předmětů

- navlékání předmětů

- práce na pískovišti - přesypávání, přemísťování písku

- balancování na jedné noze, podřep

- udržování rovnováhy a koordinace

- pokládání a zvedání různých předmětů

- zvedání, přenášení molitanových kostek, ježkových míčků