Zájmové útvary 2017/18

05.09.2017 18:18

 

Milí žáci, vážení rodiče,

nabízíme vám účast v zájmových útvarech  naší organizace ve školním roce 2017/2018. (klik)

Činnost daného kroužku bude zahájena v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. To, zda budou otevřeny, záleží na Vašem zájmu o ně. Pokud kroužek nebude mít dostatečný počet zájemců, bude jeho činnost zastavena.

V případě, kdy dojde k překročení počtu přihlášených zájemců, rozhodne o přijetí k zájmovému vzdělávání datum a čas podání přihlášky.

Řádně vyplněné přihlášky předávejte, prosím, svým třídním učitelům
Informace o průběhu kroužků, jeho obsahu, upřesnění termínu a místa konání sledujte dále na webových stránkách školy.

Přihlášení žáka (dítěte) do zájmového útvaru na dané období je závazné, proto v případě jeho neúčasti nebo odhlášení v průběhu zájmového vzdělávání nebude vrácena alikvotní část zaplacené úplaty.

Úplata za zájmové útvary je hrazena hotově do pokladny školy proti příjmovému pokladnímu dokladu v době úředních hodin pokladny. Ve výjimečných případech může být úplata za zájmové útvary hrazena bezhotovostním platebním stykem převodem na běžný účet organizace, a to pouze po předchozí domluvě s pokladní školy, která v takovémto případě přidělí variabilní symbol pro danou platbu.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Michal Nešporek, ředitel