Ing. Alena Pawerová - výuka v 7. ročnících

26.08.2010 22:39

 

 

Výuka na druhém stupni

 

 

 

Takové to bylo…

 

 

V uplynulém školním roce jsem převzala od paní učitelky Štemberkové třídu, v níž probíhala výuka pravidelně dle daltonského plánu.  Žáčky to zvídavé a samostatné, kteří však byli zvyklí na „svou hodnou paní učitelku“.  Přechod na druhý stupeň pro ně jistě nebyl snadný. Byli zvyklí na výuku v blocích, sedávali ve skupinkách „pohromadě“, zpracovávali společně spoustu  projektů… Museli se postupně vypořádat s mnoha změnami. Jednou z nich je i střídání učitelů každou hodinu, jejich odlišné nároky a požadavky i způsoby výuky.

 

Mou snahou bylo zachovat daltonské prvky nejen v  hodnocení třídy jako celku, ale také ve fyzice, kterou jsem v uplynulém roce ve „své“ třídě vyučovala. Zavedla jsem proto na konci každého fyzikálního bloku, kromě neoblíbených početných běžných testů také oblíbené testy daltonské, jež žáci zpracovávali způsobem, na který byli už zvyklí. Zadání se týkalo procvičeného učiva, bylo však náročnější.

 

Žáci, kteří pracovali ve skupinkách, mohli používat při jeho zpracování učebnice, encyklopedie, knížky, pracovní listy (které jsem jim zpracovávala). Mohli si vzájemně pomáhat, mohli si najít v rámci třídy místo, kde se jim nejlépe pracuje (třeba pod lavicí, na koberci, u okna).  Každý předem věděl, kolik za kterou odpověď může získat bodů, kolik bodů potřebuje na získání největšího počtu daltonských bodů (DB) a kolik bodů musí získat, aby „dosáhl“ alespoň na DB jediný.

 

Zvláštní DB mohli žáci získat za prezentace v power pointu na zadané fyzikální téma, které byly hodnoceny podle předem zadaných kritérií.

 

DB získané ve fyzice pak byly připočítávány k DB, které mohli žáci získávat v jiných oblastech, např. za účasti a umístění v soutěžích, pomoc při školních akcích, pomoc  třídnímu učiteli, kamarádské a příkladné chování, pomoc spolužákům a podobně.

 

Přiznám se, že na druhém stupni je daltonský způsob výuky ještě „v plenkách“ a v mém případě se skutečně jednalo spíše jen o jakési oťukávání a mapování situace. Plně si uvědomuji, že fyzika je těžký předmět, proto jsem si pozorně všímala, s čím měli žáci největší problémy, jaký způsob výuky jim chápání učiva usnadňoval, ale také kde bude třeba na ně „přitlačit“.

 

 

Takové to bude …

 

 

Na základě získaných zkušeností a pracovního materiálu z daltonských seminářů jsem si zpracovala během prázdnin jednotlivé tématické celky. Z toho důvodu  mohu  od letošního školního roku předměty fyziku v 6. ročníku, fyziku v 7. ročníku i výchovu ke zdraví v 7. ročníku s použitím více daltonských prvků, než tomu bylo dosud. Níže uvádím nejdůležitější prvky výuky v bodech:

 

-          ke každému tématu jsou předem známé otázky, z nichž se bude zkoušet.

           Otázky z prvního tématického celku pro  6. ročník a 7. ročník jsou umístěny na webových stránkách třídy 7.A

-          odpovědi na otázky si budou žáci zpracovávat sami (většinou ve vyučovací hodině)

-          žáci budou ve fyzice sedět ve skupinkách

-          zpracované otázky v sešitě budu kontrolovat, opravovat a hodnotit

-          výše uvedené zpracované a opravené otázky budou žákům sloužit jako výukový materiál

-         každé učivo bude procvičováno zábavnou formou (pomocí vlastní zpracované prezentace v power pointu a samostatných prací na připravené pracovní listy, na něž žáci budou doplňovat odpovědi, soutěže, hry apod.)

-          žáci mohou získat extra DB za dobrovolně zpracované prezentace v power pointu za témata rozšiřující dané učivo

-          každý týden vyzkouším nejméně 3 žáky ústně z toho důvodu, aby někteří nespoléhali na písemnou formu, kterou zvládnou pomocí předem připravených „taháků“

-          další extra DB bude možno získat za soutěže a zvláštní příklady, předvedení pokusů

-          předem bude známo, písemně zpracováno a vyvěšeno na nástěnce i na webových stránkách, kolik DB bude možno získat, ale i ztratit

-          zachovám systém tří malých jedniček za aktivitu za jednu velkou (do klasifikace) nebo 1 DB

-          připomínám znovu, že mým záměrem není zjistit co žák neumí, ale co umí!

 

 

Zdůvodnění:

 

Přehodnotila jsem zpracování tzv. pracovních listů.

 

V uplynulém školním roce jsem pro každého žáka zpracovávala ke každému tématu pracovní list, který byl souhrnem celého učiva, a zároveň obsahoval vlastně odpovědi na otázky zadávané na testech. Někteří žáci se naučili slovo od slova to, co bylo na pracovním listu, aniž by se nad učivem zamysleli. Když jsem někdy zadávala otázky, k nimž jsem požadovala vyhledat odpověď v učebnici, výsledky byly žalostné.

 

Jeden z hlavních daltonských prvků, tedy ten aby žáci přebrali zodpovědnost nad svým vzděláváním, nebyl dodržen. Žáci  se totiž pochopitelně spokojili s tím, co jsem jim „naservírovala“. Proč ne? Bylo to pro ně jednodušší.  Pro přípravu na život by to však nestačilo. Z toho důvodu jsem došla k závěru, že pracovní listy dostanou pouze žáci s SPU jako zvláštní pomůcku, ale i ti s budou muset otázky samostatně zpracovávat.

 

 

 

Zpracovala:

Ing. Alena Pawerová

třídní uč 7.A