VÝROČNÍ ZPRÁVY o poskytování informací

27.11.2014 19:35
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

 

 

Výroční zpráva organizace: Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2011.

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 6

§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18 odst. 1 písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

V Českém Těšíně dne 21.2.2013.

 

Mgr. Iveta Chalupová, ředitelka školy

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

 

 

Výroční zpráva organizace: Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2011.

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 2

§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18 odst. 1 písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

V Českém Těšíně dne 13.2.2012.

 

Mgr. Iveta Chalupová, ředitelka školy

 

 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

 

 

Výroční zpráva organizace: Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2010

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

 

§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 2

§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18 odst. 1 písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

 

V Českém Těšíně dne 20.1.2011.

 

Mgr. Iveta Chalupová, ředitelka školy