Týden pro inkluzi - "Cestujeme světadíly - Nejkrásnější dovolená"

10.11.2013 17:27

 

 

 

V naší českotěšínské škole proběhl ve dnech 5. a 8.11.2013 projekt „Cestujeme světadíly – Nejkrásnější dovolená“ v rámci Týdne pro inkluzi ve školách.

 

V úterý 5.11.2013 navštívili třídy pro žáky se zdravotním postižením žáci z daltonské třídy 5.A.

Po vřelém přivítání žáci se zdravotním postižením ukázali spolužákům své učebny a bez jakékoliv intervence ze strany učitelů se žáci shlukli do smíšených diskuzních kroužků. Vzápětí domácí učitelé seznámili žáky s průběhem aktivit samotného projektu, jehož cílem byla společná práce v rámci smíšených skupin za účelem splnění úkolu - vyhledat nejkrásnější místo na světě ke strávení té nejkrásnější dovolené a vytvořit kolážový prezentační plakát. Každá skupina zvolila ze svého středu mluvčího, který si vylosoval stát, na kterém začala každá skupina usilovně pracovat. Všichni dostali k dispozici katalogy cestovních kanceláří, výtvarné potřeby a možnost využití vyhledávání informací prostřednictvím webových stránek. Mluvčí a zároveň kouč skupiny rozdělil práci mezi všechny s přihlédnutím na možnosti a schopnosti svých spolužáků. Podotýkám, že učitelé vstupovali do činností žáků jen zcela výjimečně. Pracovní atmosféra byla úžasná. Jeden stříhal, druhý maloval, další sestavoval informace pro prezentaci. Čas ubíhal a vznikaly jedinečné a originální práce. V další části úkolu měly jednotlivé skupiny představit svým spolužákům a učitelům svou prezentaci. A bylo se na co dívat. Co prezentace, to perla. Nelze popsat, musí se vidět. V závěru 1. části projektu byly všechny práce vyhodnoceny a vlastně zvítězili všichni.

 

O tři dny později, v pátek 8.11.2013, se účastníci zájezdu setkali ve třídě na základní škole, kterou si také pod pečlivým dohledem svých kamarádů prohlédli. Ve třídě už byly vyvěšeny kolážové prezentační plakáty, a tak jsme zavzpomínali na místa, která jsme se rozhodli navštívit. A protože cestovat bez vybavení rozhodně nelze, pustily se děti do virtuálního balení a v jejich kufrech se ocitaly velmi zajímavé věci – od oblečení, přes techniku až ke sportovnímu náčiní na golf. Vybavení každého kufru nám představili žáci se zdravotním postižením. A mnohdy jsme byli překvapeni, s jakou vervou nám je popisovali. Rozhodli jsme se cestovat letadlem, a tak bylo velmi důležité odhadnout váhu zavazadla. Všechny skupiny se s nadšením sobě vlastním vrhli do vážení. A pak jsme vyrazili na cesty. Naší nejdůležitější zastávkou se stal Egypt s jeho pyramidami. Abychom se cítili jako doma, zástupci skupin se stali s pomocí ostatních vzácnými mumiemi. O té nejkrásnější rozhodly děti co největším hlukem – dupáním, tleskáním, pískáním.

 

Zážitek ze společného setkání bude žáky určitě provázet ještě velmi dlouho.

I když oficiálním cílem projektu byla společná práce zdravých žáků s žáky se zdravotním postižením, mnohem důležitější byl ten skrytý cíl, který nikdo nahlas nevyslovil a který žáky provázel celým dopolednem – „spolupráce bez hranic“.

Velmi povedené prezentace byly zachyceny na fotografiích a videozáznamu (ten berte jako akční záznam z centra dění)

Určitě stojí za to se podívat.

 

Mgr. Šárka Klímová a Mgr. Andrea Štemberková

 

 

       

  Vybíráme zemi           Balíme kufry