Terapeutické metody - Verbální a neverbální komunikace

11.03.2012 17:43

 

 

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE


- napomáhají k tomu, aby se i dítě s těžkým handicapem stalo aktivním komunikujícím partnerem. Alternativní komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči.

Augmentativní komunikace se používají jako podpora komunikačních možností a schopností.  Zvyšují kvalitu rozumění řeči a usnadňují vyjadřování.
 

Alternativní komunikační systémy:

 

1.Dynamické:

 

-     prstová abeceda

-     znaková řeč

-     MAKATON  (užívá znaky doplněné mluvenou řečí a symboly.)

 

2.Statické:

 

BLISS  (používá místo slov velice jednoduché obrázky.)Piktogramy je vytvořen psaním, kreslením, tiskem či jinými postupy. Cílem je rychlá orientace tam, kde by slovní vyjádření mohlo být překážkou k porozumění.

 

VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Využívá obrázků k nonverbální komunikace např. s dětmi s poruchami autistického spektra. Jako komunikační prostředek lze použít fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu dítěti.

 

Globální čtení zahrnuje zobrazení konkrétního pojmu současně s textem, může pomoci dítěti, u kterého se předpokládají obtíže při výuce čtení analyticko-syntetickou metodou

 

Sociální čtení je založené na poznávání , interpretace a přiměřené reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které se často objevují v okolním světe nebo v širším kontextu, aniž by byly využívány čtecí technické dovednosti.

 

Bucofaciální a orofaciální stimulace je masáž (stimulace) bucofaciální (tvářového svalstva) a orofaciální (svalstva v dutině ústní).

 

Míčková facilitace (kuličkování obličeje) stimuluje body a dráhy, které mají bezprostřední vliv na prohloubení dýchání, uvolnění stažených a aktivování ochablých svalových skupin.

 

Dramaterapie využívá různé formy hraní divadla (příběhů, rolí), k pozitivní stimulaci, ke korekci chování, prožívání a postojů.

 

Facilitační komunikace nebo-li „usnadňovaná komunikace“ je terapeutická technika, která učí komunikovat prostřednictvím počítače. Facilitátor (pedagog) poskytuje fyzickou pomoc svému žákovi tím, že mu podpírá ruku, zatímco ten se dorozumívá s okolím tak, že ukazuje na obrázky nebo písmena, která jsou upravená na tabulce, nebo píše na počítači. Pevné držení předloktí je s přibývajícím tréninkem nahrazeno pouze jejím lehkým podpíráním.