Terapeutické metody - Pohybová rehabilitace

11.03.2012 17:36

 

 

Pohybová rehabilitace

 

Rehabilitační cvičení, vertikalizace, polohování
Rehabilitace se zaměřuje na posílení ochablých svalů, protažení zkrácených svalů, zlepšení taxe a prostorové orientace. Nedílnou součástí rehabilitačního cvičení je pravidelná vertikalizace postiženého dítěte, jež se uskutečňuje pomocí vertikalizačních stojanů a speciálních polohovacích židlí, a polohování tzn. změna polohy těla vedoucí k uvolnění spastických končetin, k protažení zkráceného svalstva, k psychické duševní pohodě a relaxaci.Vede ke znovuobnovení nebo zlepšení postižených pohybových funkcí.

 

Vojtova reflexní metoda - metodika reflexní lokomoce, aktivace lokomočních reflexů. Metoda je založena na určité přesně stanovené poloze těla a stimulaci přesně stanovených bodů, při níž dochází k ovlivňování mozkových center. V přesných polohách se na těle pacienta stlačují určité body, čímž se aktivuje centrální nervová soustava.

 

Bobathova metoda spočívá v dosahování relaxace svalového vypětí pomocí polohových a pohybových reflexů, uvedením celého těla nebo jeho částí do poloh, které jsou zpravidla opačné než nesprávné polohy postiženého. Změna polohy umožňuje změnu nesprávných pohybových návyků a dítě se učí správným pohybů. (Dvořák, 2001).

 

Kabatova metoda proprioceptivní facilitace

Je založena na cvičení proti odporu v úhlopříčných rovinách. Pohyb se stimuluje protažením svalu, kladením odporu, tlakem na sval, čímž dochází ke zvýšenému přívodu vzruchů ze svalových a kloubních receptorů, a tím k usnadnění pohybu.

 

 

Podpůrné metody:

 

Hipoterapie. Terapeutickým prostředkem je kůň. Díky trojrozměrnému pohybu těla koně dochází ke střídání napětí a uvolňování těla dítěte, ke snížení svalové spasticity, zlepšení koordinace pohybů, zlepšení stability, zlepšení v oblasti motorických dovedností, nástupu větší psychické pohody.

 

Canisterapie. Způsob terapie, při které je využíván  vliv psa na člověka, povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky.

 

Muzikoterapie - léčení hudbou. Využívání rytmu, tempa a melodie pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince. Pomáhá upevňovat verbální i neverbální komunikaci.

 

Léčba tancem

Zlepšuje svalovou koordinaci, obratnost, stabilitu, a tím stoj a chůzi. Ubývá spasticidy a dyskinéz. Rytmickým opakováním pohybového prvku se pohyb provede ekonomičtěji, s menším vynaložením energie.

 

Jógové techniky -podílejí se na uvolnění zkrácených svalů, posílení svalů ochablých a zvětšení kloubního rozsahu. Jógové techniky vedou také ke zlepšení zapojení bránice, dýchání se prohlubuje jako celek a posiluije se tak celý dechový systém.

 

Ergoterapie, léčba prací

 

Snoezzelen - Obsahem je senzomotorická stimulace (Stimulace senzomorického vnímání: taktilní stimulace, zraková, zvuková, čichová), v rámci kterých jsou prováděny relaxační psychoterapie v multisenzorických místnostech SnoezZelen.

Směřuje k relaxaci, aktivuje těžce postiženého člověka, hledá cestu ke komunikaci (zábava, potěšení, uvolnění zvědavost, zkoumání, komunikace)

 

Bazální stimulace smyslů. Prostřednictvím dotyků poskytujeme spousta impulsů ze zevního prostředí. Koncept využívá možnosti pomocí doteků terapeuticky působit v masážních technikách, rehabilitačních cvičeních, během pomoci při pohybu a korekci poloh. Umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů.