Společné dílny s rodiči - 11.2.2011

22.02.2011 18:08

 

Společné dílny ( č.2) se zákonnými zástupci žáků

Projekt Integrace 2

 

 

 Dne 11.2.2011 proběhly na naší škole společné aktivity žáků naší školy a jejich zákonných zástupců pod názvem „Společné dílny“.

 

Veškeré aktivity výše uvedeného projektu jsou výrazně podporovány  Moravskoslezským krajem, a to v projektu s názvem: „Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v Moravskoslezském kraji.“

 

Hlavním cílem Společných dílen je získat zákonné zástupce pro spolupráci se školou.

Posílit zájem o spolupráci a vlastní zaangažovanost při překonávání specifických vzdělávacích obtíží dětí.

 

Ukázat, jaké aktivity, podpůrné programy a činnosti zavádíme ve výuce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v rámci reedukační péče; jakým způsobem mohou dále rozvíjet jazykové schopnosti a kompetence u svých dětí v domácím prostředí.

Vytvářet si pozitivní představu o vzájemné spolupráci.

Vést ke vzájemné ohleduplné komunikaci rodičů a dětí a mezi spolužáky navzájem.

Vést rodiče k dodržování zásad, využívání možností práce a přístupů v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budovat u dětí pozitivní vztah k učení.

           

Druhých  „Společných dílen“se účastnili žáci druhých až čtvrtých tříd. Aktivity byly zaměřeny na překonávání výukových obtíží žáků, možnosti domácí přípravy, procvičování učiva hravou formou, pozitivní motivace dětí.

           

Obsah druhých společných dílen byl zaměřen na upevňování a procvičování učiva  českého jazyka – tvrdých a měkkých souhlásek zábavnou formou, a za pomoci nejrůznějších aktivit, metod práce či podpůrných  technik.

 

V rámci jiných technik a aktivit se děti se rovněž seznamovali a pracovali rodiči svých spolužáků ( např. živé pexeso, seznamovací Bingo).

 

Na závěr odpoledne si zákonní zástupci společně s pedagogy v rámci reflexe sdělili své vzájemné prožitky, děti rovněž hodnotili jednotlivé aktivity – co je bavilo více nebo méně.

 

Nakonec musím konstatovat, že i přes skutečnost, že celá aktivita proběhla v pozdním pátečním odpoledni, byla velmi zdařilá a děti i rodiče vyslovili přání účastnit se i následujících aktivit.

 

 

Mgr. Iveta Franková