Společné dílny s rodiči - 9.-10.11.2011

02.11.2011 22:07

 

Vážení rodiče,

 

Dovolujeme si Vás opětovně  pozvat na

 

„Společné dílny“ aneb ukázkové hodiny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

v rámci školních poradenských služeb konaných pro žáky i rodiče v naší škole.

 

Společné téma dílen zní:

Pohybem a cvičením k překonávání obtíží ve čtení a psaní.

 

Chceme Vám ukázat:

 

Jaké  aktivity, podpůrné programy a činnosti zavádíme ve výuce v rámci školního poradenského centra

Jak pomoci dítěti v rámci domácí přípravy

Chtěli bychom posílit společný zájem a spolupráci při překonávání specifických vzdělávacích obtíží  dětí.

 

Srdečně jsou tentokrát zváni:

 

žáci druhých ročníků, a to ve středu dne 9. 11. 2011 ve třídě 3. A  

v přízemí budovy A naší školy, od  15.30 – 17.00 hodin,

pod vedením Mgr. Ivety Frankové,

za přítomností školního speciálního pedagoga a dalších poradenských pracovníků

                                  

žáci pátých ročníků, a to ve čtvrtek dne 10. 11. 2011 ve třídě 3. A  

v přízemí budovy A naší školy, od  15.30 – 17.00 hodin,

pod vedením Mgr. Danuše Krainové,

za přítomností výchovného a kariérového poradce Mgr. Ivety Frankové  a dalších poradenských pracovníků.

 

Společné dílny budou probíhat ve skupince 7-8 žáků  naší školy včetně jejich rodičů, čímž je srdečně zveme

 

„Společné dílny“ probíhají za výrazné podpory projektu 

Rozvoje podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v Moravskoslezském kraji „Integrace na druhou“.

Cílem projektu je rozvinout a modernizovat školské poradenské služby v Moravskoslezském kraji,

a to za účelem podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu.

 

 

Za školní poradenské centrum                    Mgr. Iveta Franková, Mgr. Danuše Krainová