"Společné dílny" - projekt Integrace na druhou

02.02.2011 18:36

 

    

      Vážení rodiče,

 

 

Z veme Vás tímto na  „Společné dílny“

aneb ukázkové hodiny konané v rámci školních poradenských služeb

pro žáky i rodiče naší školy.

 

 

Chceme Vám ukázat:

 

 

Jaké  aktivity, podpůrné programy a činnosti zavádíme ve výuce s žáky v rámci reedukační péče

 

Jak podpořit motivaci k další práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jak akceptovat přiměřenou náročnost, podpořit  při neúspěchu

 

Jak pracovat se svým dítětem při domácí přípravě

 

Chceme posílit Váš zájem o spolupráci a vlastní zaangažovanost při překonávání či minimalizaci specifických vzdělávacích obtíží dětí.

 

 

 

 

 Projekt "Integrace na druhou"

 

Dopis rodičům     Plán aktivit školy     Bližší informace