Speciálně pedagogické a terapeutické metody

11.03.2012 18:18

 

Autismus a související syndromy jsou jeden druh zvláštního onemocnění. Neexistuje zatím žádný specifický lék k tomu, aby ho vyléčil. Dosud jediný funkční existující léčebný postup pro autismus je zvláštní vzdělávání a speciální výchova.

Speciálně pedagogickým přístupem umožníme dítěti porozumět světu, který ho obklopuje. Mezi Speciálně pedagogické přístupy patří metoda strukturovaného učení.

Východiskem strukturovaného učení  používaného v České republice je TEACCH program (modelový program Severní Karolíny, program péče o lidi s autismem a dětí s problémy v komunikaci v každém věku).

 

 

Základní principy strukturovaného učení jsou:

Individuální přístup

Strukturalizace

Vizualizace

 

 

Individuální přístup - Různá míra a široká škála projevů dětí s autimem vyžaduje individuální přístup.

 

Z hlediska individuálního přístupu je zapotřebí:

 

- zjistit úroveň v jednotlivých vývojových oblastech dítěte, zvolit vhodný typ systému komunikace

- vytvořit vhodné pracovní místo a strukturovat prostředí

- sestavit individuální výchovně vzdělávací plán

- v případě potřeby zvolit na základě analýzy problémového chování vhodné strategie jejich řešení.

 

 

Strukturalizace vyžaduje vytvoření :

 

- struktury prostředí, ve kterém se člověk s autismem pohybuje.

- struktury času (viz vizualizace) - vytvoření vizualizovaného denního programu

- struktury pracovního programu- využití krabic s vnitřní strukturou, rozstrukturované činnosti s vizualizací jednotlivých kroků, rozstrukturování pracovních sešitů s úkoly a podobně.

 

 

Vizualizace (zviditelnění)

vychází z potřeby „situovat“  v čase, potřeba "vidět" čas. (viditelný režim dne, rozvrh hodin apod.).

 

Vizualizovaný denní program:

 

- dává odpověď na otázku "kdy "

- pomáhá v časové orientaci, pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe, vede k větší samostatnosti