Školní rok 2009/10

30.06.2010 23:26

 

Vysvědčení - ZŠ Slovenská

Noc s Andersenem 2010

Ocenění učitelů městem Český Těšín

Pasování prvňáčků na rytíře knihy

Vrácení čestného titulu škole

85.výročí školy