Setkání se zahraničními stážisty

07.02.2012 16:51

 

 

 

 

Setkání se zahraničními studenty z organizace AIESEC

 

 

Víte, co symbolizuje čínský drak?

 

Umíte přeložit ukrajinské slovo “čerstvyj”?

 

Víte kdo byl  Atatürk?

 

Věděli jste, že i v Brazílii mrzne a sněží?

 

 

Odpovědi na tyto otázky už znají naši žáci, kteří se zúčastnili setkání se zahraničními studenty.

 

To bylo organizováno ve spolupráci s největší studentskou organizací na světě AIESEC

 

a proběhlo v termínu 1.2.2012.

 

 

 

Setkání se zúčastnilo postupně v jednotlivých hodinách

 

cca 140 žáků 7.až 9.ročníků školy a žáci třídy 3.A.

 

Školu navštívilo 5 zahraničních studentů

 

a to z Číny, Ukrajiny, Brazílie a 2 studenti z Turecka.

 

 

 

  Během poutavého dopoledne se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací .

 

 

 

Díky  sympatickému  Thomasovi  poznali Čínu jako rozvíjející se zemi plnou kontrastů,

 

kde můžete vidět jak divokou přírodu himalájských hor, tak nádherná moderní města.

 

Dozvěděli se, že čínština má tolik podob,

 

že obyvatelé dvou různých měst se spolu obvykle nedomluví,

 

ohmatali si pravé čínské jídelní hůlky i malé draky,

 

kteří se dávají na dveře pro štěstí při oslavách čínského Nového roku.

 

 

 

Studentka češtiny Oksana představila Ukrajinu blízkou naší zemi nejen zeměpisnou polohou,

 

ale i jazykem, kulturou a tradicemi.

 

Yunnus a Doruk prezentovali Turecko jako zemi přitažlivou nejen svými přímořskými letovisky,

 

ale také lyžařskými středisky a především velmi atraktivními turistickými destinacemi,

 

z nichž mnohé patří mezi památky UNESCO.

 

Na závěr pak žáci díky Joaovi zjistili, že Brazílie není jen zemí nádherných,

 

ohrožených deštných pralesů, tropických teplot, karnevalu a nekonečných pláží,

 

ale také kolébkou bojového umění capoeiry a především zemí,

 

kde se mísí neuvěřitelní množství národů, kultur,tradic a zvyků.

 

 

 

Ovšem celé dopoledne nebylo jen o pasivním přijímaní informací o jednotlivých zemích.

 

Ti odvážnější měli možnost vyzkoušet si konverzaci v angličtině přímo se studenty.

 

Po překonání prvních rozpaků a ostychu se komunikace rozproudila tak živě,

 

že byl problém s časovým rozvržením dopoledne. 

 

Snad toto velmi příjemné setkání  bude motivací pro žáky školy

 

k dalšímu studiu angličtiny nejen jako jednoho ze školních předmětů,

 

ale jako jazyka, který  je  samozřejmou součástí vzdělání moderního člověka 

 

a který umožňuje  komunikaci s lidmi z celého světa.   

 

 

 

Po skončení akce měli žáci 2.stupně příležitost poskytnout zpětnou vazbu

 

formou vyplnění jednoduchých dotazníků.

 

Celkem dotazníky vyplnilo 84 žáků.

 

 

 

 

 

 

Žáci daltonské třídy 3.A psali na toto téma Tvořivé psaní.

 

 

 

 

 

 

Jak je patrné z odpovědi žáků, akce byla hodnocen jako velmi zdařilá.

 

Důkazem bylo i to, že hned další den se žáci dožadovali další podobné akce.

 

Pevně věříme, že se nám tyto zahraniční stáže podaří organizovat pravidelně 2x ročně.

 

 

Bc. Iveta Cyprichová

Mgr. Andrea Štemberková

 

 

 

 

Dovolíme si naznačit, že další setkání je za dveřmi :o)))))))))