Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních

12.01.2015 08:03

 

Projekt probíhal v období 1.6. - 31.12.2014

 

Rozvojový program č.j. MŠMT - 9621/2014-2

Finanční prostředky poskytnuté na základě tohoto rozhodnutí MŠMT jbyly účelové určeny na platy a zákonné odvody odborných pracovníků v období červen - prosinec 2014. Odborné kvalifikační předpoklady podpořených pracovníkůmusely být v souladu s § 18 (speciální pedagog) a s § 19 (psycholog) zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.