Projekt "Zdravé zuby"

08.01.2012 15:35

 

 

 

 

   Výukový program  Zdravé zuby
 
                          
    Naše škola se i v letošním školním roce zapojila do
 
výukového programu pro 1. stupeň základních škol – Zdravé zuby
 
 
    Cílem programu Zdravé zuby je zlepšit zubní zdraví dětí
 
a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace  v budoucích letech.
 

 

 

Soutěž  Zdravé zuby
 
  
  Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení lékaře o stomatologickém vyšetření /razítko do soutěžní karty/.
 

 

Žák poté soutěžní kartu včetně soutěžní otázky vyplní,
 
jednu část odstřihne a odešle na adresu : Zdravé zuby,PO box 32,770 10, Olomouc.
 
 

 

Soutěž končí 15.5.2012
 
Ú část v soutěži je zajímavá i z toho důvodu, že jsou připravené hodnotné ceny.
 
                                                                          
 
                                                                                       Mgr. Kristina Mrózková