Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2014/15

29.06.2014 12:48

 

Milí žáci, vážení rodiče,

nabízíme vám celou řadu zajímavých kroužků.

To, zda budou otevřeny, záleží na vašem zájmu o ně.

Pokud kroužek nebude mít dostatečný počet zájemců,

bude jeho činnost zastavena.

 

Kroužky pracují od 1.10.2014.

Podrobnosti o jejich náplni, lektorovi, ceně i termínu najdete v jednotlivých rubrikách.

 

Máte-li chuť vést zajímavý kroužek,

od 1.8.2014 kontaktujte Mgr. Krainovou, 1. zástupce ředitele školy,

a to osobně, telefonicky (724 928 699) nebo e-mailem na info@masarykovazsms-komenskeho.cz

 

Činnost kroužku bude zahájena v případě dostatečného počtu přihlášených žáků.

Informujte se proto u uvedených lektorů.

V případě, že zájmový útvar zahájí činnost v říjnu,

uhraďte prosím  úplatu za dané  období říjen - prosinec na pokladně školy nejpozději do konce října.

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK 
 

 

 

 

BOTANIKA              ZOOLOGIE           EKOLOGIE          AGROENVI