Použitá literatura

11.03.2012 17:14

 

KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie. In Kolektiv autorů. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita palackého, 2002. str. 12 - 20.

Kubová, L: Cesta ke vzdělání těžce zdravotně postižených dětí. Tech-Market, Praha 1996

Stará, M: Od prvního hlásku ke slovům.  Tech-Market, Praha 1996

ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000

LANGER, S. Mentální retardace: etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova. 3. vyd. Hradec Králové: Kotva, 1996

Edelsberger,L; Kábele F.: Speciální pedagogika pro učitele zkladní školy. Praha, SPN 1988.

Hartl P, Hartlová H,: Psychologický slovník, Portál 2000:

Řáda J.: Výjimečné děti. Praha, Septima 1993.

KLENKOVÁ, J. Logopedie I., II., III. Brno: Paido, 1997, 1998.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998.