Použitá a doporučená literatura

11.03.2012 19:42

 

 

Erkert, A.: Hry pro usměrňování agresivity. Praha, Portál 2004

Canfield. J, Wells, H.: hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Portál, Praha 1997

Munden, A, Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Portál, Praha 2002

Rogge, J.: Děti potřebují hranice. Praha, portál 2007

Serfontein, G.: potíže děti s učením a chováním. Praha, portál 1999

Train,A.: Specifické poruchy chování a pozornosti, Praha, Portál 1997

Train,A.: Nejčastější poruchy chování dětí. Praha, Portál 2001

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Portál,1998

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál,1997

Zelinková, O: Poruchy učení. Praha, Portál 2009

Kucharská  A, Chalupová E.:Sborník: Specifické poruchy učení a chování.

Sborník 1997-2005, Praha.IPPP

 

 

https://www.modralinka.cz

www.linkabezpeci.cz

www.help24.cz

www.prevcentrum.cz

https://www.zdn.cz/oborove-specialy

https://integrace.upol.cz/index.html

https://www.predys.szm.sk/zdrav_noviny.htm

https://www.pppnj.adslink.cz/data/odborneclanky/adhd.html

https://www.uzis.cz/cz/mkn/F90-F98.html

https://www.rodina.cz/clanek3345.htm