Použitá a doporučená literatura

11.03.2012 18:47

 

KLENKOVÁ, J. Logopedie I., II., III. Brno: Paido, 1997, 1998.

PIPEKOVÁ, J. (Ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.

PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998.

Defektologický  slovník. Praha: SPN,  1984

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár n. S.: Logopaedia clinica, 1998.

Kubová, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Teach-Market, 1996

Lechta, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN, 1990

Lechta,V. a kol. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta, 1995

PEUTELSCHMITOVÁ, A. Čtení o koktavosti. Praha: Portál, 1994.

Sovák, M. Logopedie. Praha: SPN, 1978

Sovák, M. Uvedení do logopedie. Praha: SPN, 1981

ŠLAPÁK, I. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999.

VYŠTEJN, J. Vady výslovnosti. Praha: SPN, 1989.

ŘADA, J.: Výjimečné děti. Praha, Septima 1993.

SANTLEROVÁ,K.: 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní.