Použitá a doporučená literatura

11.03.2012 18:32

 

Bondy,A., ,Frost,L.: Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha. Grada

Čadilová, V,.Žampachová,Z.: Edukačně - hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra /8 – 15 let/ Praha.  IPPP  ČR   

Čadilová,V,Žampachová,Z.: Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s PAS. Praha,IPPP ČR  

Čadilová,V., Žampachová,Z.: Strukturované učení

Gillberg,Ch.,Peeters, T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty

Hrdlička,M., Komárek,V.:Dětský autismus. Přehled současných poznatků. Praha. Portál

Jelínková,M.: Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s asutismem 2000 Praha, IPPP ČR

Krejčířová, D.: Autismus I.-VII.  Diagnnostika poruch autistického spektra. Praha, IPPP ČR.2003

Nesnídalová, R.: Extrémní osamělost. Praha. Život a zdraví.

Pátá, P.K.:  Mé dítě má autismus. Praha. Grada

Opekarová,O.,Šedivá, Z.: Psychologická diagnostika u žáků s PAS v SPC . Praha, IPP ČR.

Richman, S.: Výchova dětí s autismem. Praha, Portál

Sroková, E.,Olšáková, P.: Autismus ve školní praxi . Montanex

Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Praha, Portál

Vilášková,D.: Strukturované učení pro žáky s autismem. Praha, Septima

Vocilka,M.: Autismus a možnosti výchovné praxe, Praha, Septima 1995

Olšáková, P.: Pervazivní vývojové poruchy. Přednáška, Ostrava 2007

Bartošíková,N.:Poruchy autistického spektra. Přednáška, KÚ MSK  2008

 

 

www.alenka-os.cz  

www.portal.cz/psycho/

https://www.autism-world.com/

www.jan-olomouc.cz/strukturovane-cinnosti?​mobile=1