Použitá a doporučená literatura

11.03.2012 17:54

 

Použitá literatura

 

Lesný, I.: - Somatopedie. Praha, UK, 1992

Dvořák, J.: Logopedický slovník

 

www.portal-pro-zdravi.cz/psychika/dusevni-​zdravi/somatopedie

www.internetporadna.cz

www.helpnet.cz/telesne-postizeni

https://iporadna.cz/duse/index.php

https://www.iporadna.cz/telo

www.gwo.cz (profesní příprava)

www.nrzp.cz (poradna, legislativa)

www.apoa.cz (osobní asistence)

 

 

Pomůcky, programy:

 

www.detskestranky.cz

www.legalsoft.sk                  

www.zdravotni.cz                

www.molitan.cz