Podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci

02.11.2010 21:10

 

Návštěva patronátní školy v Rožňave

 

           

Ve dnech 26.10. - 29.10.  2010 se zástupci naší školy zúčastnili partnerskéhoho setkání na Slovensku. Naši školu reprezentovali vedoucí ŠDK Tomáš Pavelek a Mgr. Michal Sojčák.

 

 

Hlavním bodem celé akce bylo připravit spolupráci v rámci „Visegrádské čtyřky“, tedy zemí střední Evropy, kterými jsou Česká republika, Polsko, Slovenská republika a Maďarsko. Všechny tyto země reprezentovali zástupci základních škol z měst Rožňava, Porozsló, Cieszyn a Český Těšín.

 

 

Bylo dohodnuto, že se budou každoročně konat pravidelné výměnné pobyty žáků a pedagogických pracovníků. Jejich náplní bude sportovní činnost, kulturní vystoupení a vědomostní soutěž. Škola v Maďarském Porozsló nabídla environmentální aktivity v blízkém přírodním parku, kde jsou rozlehlá jezera.

           

 

Celý pobyt probíhal ve velmi přátelském duchu, zejména i proto, že Základná škola v Rožňave právě slavila 35. výročí od svého založení. Setkali jsme se tam i s dětmi, které s námi prožily víkendové „Hry bez hranic“ na Bílé, zhlédli nespočet kulturních vystoupení a sportovní turnaj v košíkové. Navštívili jsme radnici a setkali se zde s primátorem města. Prošli jsme historickým jádrem Rožňavy s poutavým výkladem pana učitele a žáků devátého ročníku zdejší školy, navštívili přilehlé památky a ve čtvrtek jsme se zúčastnili projektového vyučování v některých třídách.

           

 

Bylo velmi příjemné několik dnů trávit ve zdejším kraji, poslouchat libozvučnou slovenštinu a pouze litovat vzdálenost mezi námi a Rožňavou, která je kolem 300 kilometrů.

 

 

Tomáš Pavelek, vedoucí ŠDK