Poděkování náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Pálkové

17.10.2012 17:26