Organizační směrnice č.1/2015 - přijímání účastníků k zájmovému vzdělávání do ŠD pro šk. rok 2015/16

06.01.2015 22:01

 

 

 

klik