NOC S ANDERSENEM 2013

07.04.2013 15:08

 

 

Dobrá věc se podařila a my máme za sebou naši 8. Noc s Andersenem.

 

Pro začátek trochu té statistiky:

 

Na naší škole jsme vytvořili 7 spacích základen, každé s jinou tématikou večera a jiným počtem nocležníků.

- počet dětí: 160

- počet dospělých: 12

- počet pomocníků z řad skautů a rodinných příslušníků: 10

- vypilo se skoro 300litrů tekutin

- snědlo několik desítek kilogramů cukrárenských dobrot pečených s láskou našimi maminkami, babičkami a v několika případech i tatínky

- nejmladšímu účastniku byly 3 roky - Andulka poctivě plnila všechny rytířské ctnosti :o)

- poslední nocležník se odebral do světa snů přesně v 03:28 :o))

- do svého domova odešel poslední nocležník v 11:03.

 

Na slavnostním zahájení všichni nocležníci zastoupeni svými vyslanci složili slib "Strážce psaného slova". Ten potvrdili přiložením ruky na starodávnou knihu, kterou držel v tlapkách velký dalmatin, zastupující v tento den andersenovského medvídka. Zavřením očí a přiložením ruky se na ně snesl kouzelný pohádkový prach, ten měli fouknout na ostatní své společníky, aby byli přeneseni do pohádkového světa.

Slib skládali před zraky své čerstvě korunované královny Evy I., královny knih, dobrého slova a dobrých skutků. Tou se stala Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem, která do posledního okamžiku netušila, co se na ní v dobrém slova smyslu chystá. Ale přistoupila na pohádkovou hru, přijala královskou korunu, královský plášť a usedla na královský trůn. Své královně postupně přednesly všechny skupiny své zdravice. A z jejích rukou poté přijali zapečetěné balíčky s pamětními průkazkami a originálními andersenovskými pohlednicemi.

Teprve poté se zvukem trojího cinknutí z rukou dalmatinvých mohli být všichni přeneseni do světa kouzel a fantazie.

 

Naši skřítkové Ajťáčkové neviditelně navštěvovali spací místa a průběžně hlásili, kde se co zajímavého děje. Okuste alespoň střípky jejich zpráv.

 

V naší první školce se děti staly strašlivými piráty, kteří stavěli svou loď a za zpěvu pirátských písní se vydali hledat Ostrov pokladů, na kterém za svitu loučí, pronásledovaní hladovým kmenem domorodců, poklad také našli. Před spaním znaveným pirátům četla jejich kapitánka Kudrnatá Mary pirátské příběhy.

 

Ve druhé školce se děti proměnily v neobyčejně obyčejné děti z Bulerbynu a přestěhovaly se ve svých dobrodružství až do severských zemí a zabydlely se ve Švédsku. Kde putovaly prstem po mapě i v knihách a doslova se vžily do rolí Lisy a jejich kamarádů. A pozor! Po celý večer mohly zahánět svůj hlad dobrotami přímo ze švédského stolu.

 

Ve třetí školce si děti noc prožily v Kočičím království ve společnosti kocoura Modročka, se kterým zažily spoustu zábavy, legrace a dobrodružství.

 

Ve čtvrté školce děti hledaly Honzíkovu zatoulanou duhovou kuličku a jen ten, kdo ji našel se mohl připojit k nočnímu duhovému putování. Pro sladké spinkání si vyrobily svá "Snová trička" a získaly kapsičky na sny. Aby vůbec mohly vklouznout do světa pohádek, čar a kouzel, každý musel namalovat bájné zvíře podle své fantazie, aby ho přeneslo do pohádkového světa. 

 

Ve dvou školních družinách se děti proměnily v příšerky a jiné pohádkové postavičky a vydaly se na dobrodružné výpravy do pohádkového lesa, kde plnily různé zajímavé úkoly, týkající se také dětských ilustrátorů a hlavně Heleny Zmatlíkové, které byla věnována letošní Andersenovská noc.

 

A na sedmém spacím místě, které bylo největší, se usídlili rytíři a vzácné paní, kteří všichni společně plnili sedm rytířských ctností a vlastním tělem bránili hrad Komeňák proti případným nájezdům nezvaných cizáků. Po povídání se vzácným hostem, nadšeným heraldikem a skautem p.Konvičkou, si každý budoucí rytíř vyrobil svůj vlastní erb, který přenesl na štít, jež ho chránil v boji. Svému králi postavili královské město, museli prokázat svou trpělivost při stavbě věže ze zápalek na hrdle pet láhve,  kdy mohli použít jen jednu ruku, svou hbitost projevili při turnaji, kdy na koni strhávali šátek svého nepřítele, svůj rétorický um měli projevit při vyprávění o svém rodu, hradu i erbu.

 

Jen ti nejodvážnější mohli splnit poslední rytířskou ctnost a to prokázat svou odvahu. Za svitu měsíce měli dojít ke dvěřím půdy naší školy, kde je s děsivými zvuky čekala hrozivá bytost držící ve svých pařátech pergamen, na který se měli tuží podepsat. Jen málo rytířů mělo odvahu vydat se na tuto strastiplnou cestu.

Za každou splněnou rytířskou ctnost získali nejen úctu a obdiv, ale také naše tradiční anderseňáky, což jsou peníze, které platí jen tuto noc a mizí s poledním slunce následujícího dne. Čím více jich mají, tím více mohou utratit v krámku "U krále Artuše", který se nám podařilo zásobit díky darům našich rodin a přátel. Za což jim ze srdce děkujeme.

 

Prostě a jednoduše, byla to překrásná Noc a nezbývá než zvolat "Buď vítána Noci s Andersenem 2014"

 

 

Za všechny malé i velké nocležníky Andrea Štemberková

 

 

 

                  

              ZAHÁJENÍ                             RYTÍŘI                                 PIRÁTI                        DĚTI Z BULERBYNU          

 

                  

   KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ                PŘÍŠERKY                   DUHOVÉ PUTOVÁNÍ         POHÁDKOVÝ LES