Návštěva Legiovlaku

08.10.2016 22:07

 

V uplynulých dnech navštívili žáci 8. a 9. ročníků Legiovlak, který si jako jednu ze zastávek vybral i město Český Těšín. Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920.  Na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií, které se výrazně zasloužily o samostatnost Československa.

Žáci si v rámci vlaku prohlédli 14 vagónů, ve kterých čs. legionáři v letech 1918-1920 cestovali Ruskem. Přednáška se týkala jak historických skutečností, tak i zajímavostí týkající se například životních podmínek ve vlaku, zásobování jídlem či vojenského a zdravotního vybavení.

Zajímavá návštěva žákům prakticky přiblížila aktuálně probírané učivo.

 

 

 

 

Návštěva Legiovlaku