Metody a formy práce

01.07.2010 14:57

 

Cíle a oblasti zaměření reedukační činnosti  žáků s dysortografií

Zdokonalování sluchového vnímání a sluchového rozlišování
Zdokonalování sluchové analýzy a syntézy (vět, slov, slabik)
Zdokonalování sluchové paměti

 

Metody a formy práce

- cvičení pro rozvoj fonematického sluchu
- sluchová diferenciace podobných zvuků a podobných hlásek
- sluchové rozlišování (měkkosti, tvrdosti, sykavkové asimilace)
- cvičení jazykového citu
- sluchová analýza a syntéza vět, slova, slabik a hlásek
- akustické členění věty
- významové vztahy
- dopisování, doplňování textu
- souhláskové asimilace
- cvičení sluchové paměti
- cvičení sluchové pozornosti
- hry se slovy, slovní hříčky
- slovní fotbal, doplňovačky, přehazovačky, přesmykovačky, rébusy, hledání ukrytých slov, křížovky, osmisměrky,…