Metody a formy práce

01.07.2010 14:35

 

 Cíle a oblasti zaměření reedukační činnosti žáků s dysgrafií

Zdokonalování hrubé motoriky a celkové koordinace pohyb
Rozvoj jemné motoriky, pohybů prst
Rozvoj koordinace prstů

 

Metody a formy práce


- metoda Dobrého startu
- metoda obtahování písmen
- metoda osahávání tvarů písmen
- užití vzorů pro psaní
- psaná forma tiskacího písma
- metoda kroužkování či podtrhávání v textu
- manipulace s předměty, texty
- metoda barevných kostek
- psaní do pomocných linek
- psaní na počítači
- napojování písmen
- doplňování do předtištěného textu
- psaní diakritických znamének současně s písmenem
- metoda zamezování chyb dítětem
- jiná forma diktátů /diktát s přehnanou výslovností, zkrácená forma,doplňování,…)
- doplňování gramatických jevů v cvičeních
- motorická koordinace, zdokonalování hrubé motoriky
- cvičení rovnováhy a koordinace těla
- uvolňování ruky
- rozvoj jemné motoriky, grafomotorika, úchop
- správné držení tužky
- upevňování tvarů psacích písmen