Město Český Těšín oceňovalo žáky základních škol - červen 2011

06.07.2011 16:11

 

 

 

 

 

Město Český Těšín se rozhodlo ocenit práci vybraných žáků z jednotlivých základních škol

 

a pozvalo je na slavnostní ceremoniál do kavárny Noiva.

 

 

 

Z naší školy byli vybráni tito:

 

 

 

Matouš Marťák (6.A)

 

- všestranný, nadaný mluvčí třídy,

- ocenění získal za reprezentaci školy na mezinárodní akci, sportovních i recitačních soutěžích,

- dále za práci v žákovské samosprávě a za trvale výborné výsledky

 

 

 

Filip Faja (7.A)

 

- všestranný, iniciativní

- pracuje v žákovské i třídní samosprávě

- má trvale výborné výsledky ( samé jedničky od 1.třídy)

- úspěchy v oblasti ICT - výborně zvládá náročné počítačové programy

 

 

 

Karolína Kutnarová ( 8.A)

 

- trvale výborné výsledky

- ráda čte, sportuje

- reprezentace školy v okresní dějepisné soutěži (baví ji dějepis)

 

 

 

Lukáš David (8.C)

 

- velmi empatický, má smysl pro fair-play

- trvale vynikající výsledky ve školní práci dle upraveného vzděl.programu pro žáky se zdravotním postižením

- nezištná pomoc spolužákům

 

 

 

 

Všem našim žákům srdečně gratulujeme a přejeme jim  hodně úspěchů v dalším studiu.