Město Český Těšín ocenilo žáky základních škol - červen 2012

09.07.2012 21:18

 

 

 

 

Žáci navrženi na ocenění města

 

 

Michaela Staniczková - žákyně 9.ročníku pravidelně po celou dobu školní docházky úspěšně reprezentovala školu ve sporotovních soutěžích.V tomto školním roce se úšpěšně účastnila soutěží ve volejbale (2.místo v městském kole), basketbale a floorbale. Zároveň je úspěšnou atletkou. V závodě na 60 m obsadila v rámci města 3.místo a jako členka štafety pak 2.místo. O jejím mimořádném sprotovním nadání jistě svědčí i to, že po skončení ZŠ odcházi na sportovní gymnázium.

 

Ester Bubíková - žákyně 8.ročníku patří mezi nejlepší žáky školy. Své nadstandartní vědomosti se jí podařilo uplatnit v mnoha soutěžích nejen na školní úrovni. Po vítězství ve školním kole dějěpisné olympiády se zúčastnila okresního kola, kde získala rovněž 1.místo. V krajském kole se pak umístila na 12.místě. V celonárodním kole literární soutěže "Památník Terezín "pak obsadila 7.místo. Dále se zúčastila okresního kola olympiády v českém jazyce, kde obsadila 14. místo. Zároveň se zúčastnila mezinárodní soutěže v psaní dopisů vyhlášeného Českou poštou.

 

Natálie Smeliková - žákyně 4.ročníku patří mezi úspěšné sportovce školy reprezentující ji na městské úrovni především v Poháru starosty města. Zároveň dosahuje velmi dobrých studijních výsledků.

 

Radim Stenchlý - žák 4.ročníku byl navržen za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.