Mandala - vyučující Mgr. Jarmila Fraňková

27.02.2013 18:04

 

 

Obrazek

Mandaly mají většinou kruhový tvar. Mandala v sanskrtu znamená "kruh", ale i "střed", což vyjadřuje, že reprezentuje viditelný vnější svět (kruh) i vnitřní svět mysli a těla (střed). Mandala je obraz, vyprávějící příběh o cestě, po které se můžete ubírat ze všedního života k vyrovnanému nitru vašeho já a která vás vede k hlubšímu pochopení vztahu mezi vesmírem a vámi. Každý hledá štěstí a naplnění svých snů. Mandaly jsou nástrojem, který vás může vést přímo k jádru tohoto hledání. Následováním cesty prostřednictvím mandaly se snažíte najít celistvost ve svém nitru, klid, který přetrvává bez ohledu na bouře, jež zuří kolem vás.

Když kreslíte mandalu, můžete buď vytvořit obraz svého vnitřního já nebo pečlivě vykreslit obraz perfektního světa a snažit se o to, aby vyjadřoval harmonii. Při vytváření mandaly se otevíráte všem možnostem, které existují uvnitř i vně vás. Posloucháte sny svého srdce, mysli a duše a dáváte jim tvar a barvu v rámci kruhu. Mandala může mít jakýkoli tvar. Kterýkoli objekt vás může přesunout z pozemského světa do světa krásy. Jakmile jednou začnete pracovat s mandalami, můžete začít vnímat zdánlivě nahodilou okolní realitu odlišně a to, co je všední a samozřejmé, měnit v cestu ke svému nejhlubšímu, nejniternějšímu já.

 

zdroj: www.esoterika.estranky.cz/clanky/esoterika/mandala.html

 

 

 

 

 

Mandaly