Krásná jako kvítka...

12.09.2011 17:10

 

Mezinárodní úspěch

 

„Krásná jako kvítka je ta země…“ je název mezinárodní výtvarné soutěže pro děti MŠ, ZŠ  a nižších  tříd gymnázií v oboru kresby a grafiky. Do soutěže byly zaslány práce dětí z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Finska, Ukrajiny, Estonska, Chorvatska, Srbska, Slovinska, Bulharska, Rakouska a Thaiwanu (Čína). Záštitu letošního 21. ročníku  na téma „Pohádka“ převzal režisér dětských filmů a pohádek pan Václav Vorlíček.

 

Výtvarná díla byla rozdělena do pěti kategorií a jejich celkový počet dosáhl čísla 2 781.

 

Naši školu, Masarykovu ZŠ a MŠ v Českém Těšíně, pracoviště Slovenská 1, pod vedením pani učitelky Mgr.Vladimíry Znamenákové, reprezentovali celkem čtyři žáci ve čtvrté kategorii , ve které bylo hodnoceno 651 prací. Žákyně 6.ročníku Tereza Glajcarová obsadila krásné páté místo. GRATULUJEME !

 

Prvních dvacet jmen z každé kategorie je uvedeno v ilustrovaném sborníku, vydaném k této příležitosti.  Všechny práce jsou vystaveny ve výstavní síni Viléma Wunsche v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově do 30.9.2011.

 

„…. Kreslete a malujte všechno, co vám připadá krásné, veselé a příjemné a nezapomínejte na fantazii! Fantazie je přemýšlení o tom, co ještě není, ale co by mohlo být. Bez fantazie jednotlivců by nešel svět dál…..“ Václav Vorlíček

 

Zpracovala : Ludmila Czudková