Komunikujeme bez hranic

09.01.2015 06:58

 

Projekt byl splněním výstupů ukončen ke dni 31.5.2012

 

- v současné době pracujeme s vytvořenými materiály a aktivně využíváme zakoupená zařízení

 

 

   

PROJEKT KOMUNIKUJEME BEZ HRANIC

 

         Projekt byl zaměřen na zkvalitnění úrovně výuky anglického a polského jazyka na všech základních školách zřizovaných městem Český Těšín. Vedl k efektivnějšímu využití vyučovací hodiny, atraktivnějšímu vstřebávání informací, zafixovaní používání cizího jazyka a ICT technologií v praktickém životě.

          

           Výstupem projektu byly zpracované pomůcky pro žáky, metodiky pro učitele k využití zpracovaných pomůcek v jednotlivých ročnících při výuce cizího jazyka, ukázkové hodiny s využitím vytvořených výstupů ve 4 oblastech (interaktivní tabule, textové materiály, transparenty a karty, didaktické hry),získané poznatky učitelů ze školení pro interaktivní tabuli, práci s faktografií, videem, poznatky ze zahraničí (stáž ve finské ZŠ s účastí ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a přizvání rodilého mluvčího z Polska) a jejich následný přenos, využití při tvorbě pomůcek a ve výuce žáků. Tento projekt podpořilo minimálně 1 750 žáků a 25 pracovníků Aj a Pj.

        

          Z naší školy se na projektu podílelo celkem pět pedagogů, kteří se zaměřují především na žáky 3. – 5. ročníku a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.