Život bez hranic - Visegrad Fund - Cieszyn

17.05.2013 21:03

 

 

 

Setkání partnerských škol v rámci projektu “Život bez hranic”

 

Ve dnech 15.5.2013 až 17.5.2013 se uskutečnilo v polském Cieszyně již třetí společné mezinárodní setkání zástupců žáků 5. a 6. ročníku a pedagogů partnerských škol čtyř států, kteří reprezentovali své organizace v oblasti sportu, historie a kultury. Jednalo se o Základní školu na Pionierské ulici v Rožňave ze Slovenska, o Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda z Porozsló v Maďarsku, o Szkolu Podstawowu nr.2 z Oddzialami Integracyjnymi v Cieszyně – z Polska a Masarykovu základní školu a mateřskou školu na ulici Komenského v Českém Těšíně  z České republiky.

 

První den proběhla návštěva městečka Koniakówa, kde se žáci poprvé seznámili se všemi účastníky partnerského setkání. Součástí odpoledne bylo poznávání místní fauny a flóry s nádhernou vyhlídkou okolní krajiny, k večeru proběhlo opékání párků.

 

Dne 16.5.2013 se nejprve uskutečnil výlet do Pszcyny. Žáky nadchl místní nádherný zámek. Paní průvodkyně poutavým způsobem přiblížila osudy místních knížat, jež byla vášnivými lovci zvěře všeho druhu a hostila panovníky a císaře z celé Evropy. Dopolední program ukončila návštěva zubří farmy.

Po obědě žáci partnerských škol změřili své síly ve sportovních disciplinách a vědomostním kvízu. Naše děvčata a chlapci podali vynikající výkony. Fotbalistům první místo uniklo pouze vinou horšího skóre, dívky v košíkové dosáhly historicky prvního vítězství v této disciplíně v rámci setkání partnerských škol.

Večerní program vyplnilo společné karaoke. Vystoupení našich žáků s písní "Mně se líbí Bob" z muzikálu Rebelové bylo odměněno bouřlivým potleskem.

 

Poslední den se uskutečnila prohlídka města Cieszyna a jeho historických památek. Na radnici proběhlo setkání se zástupci města, kde byly slavnostně vyhodnoceny všechny konané aktivity. Po obědě se celá naše skupina vrátila zpět do Českého Těšína. Žáci se jen velmi těžko smiřovali s faktem, že čas tak vydařeného setkání se již naplnil.

 

Michal Sojčák.

 

 

 

Život bez hranic - Visegrad Fund - Cieszyn