Globální problémy Země

09.05.2012 19:01

 

 

 

 

Projekt : Globální problémy Země

 

V letošním roce připravily učitelky zeměpisu  pro průřezové téma

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

prezentace na téma GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ.

 

Žáci osmých a devátých ročníků si z nabídnutých okruhů vybrali zajímavá témata,

vyhledali informace a vytvořili prezentace,

které dne 2.5.2012 předvedli svým spolužákům druhého stupně.

Také žáci 3.A se přišli podívat na starší spolužáky, jak přednášejí zajímavosti ze světa problémů Země.

 

V krátkém dotazníku pak vybírali všichni diváci 3 nejlepší prezentace z každé třídy.

Žákům, kteří zpestřili středeční dopoledne zajímavými

a poučnými přednáškami, děkujeme za hezký zážitek.

 

A  nyní uvedu ty, které zaujaly žáky nejvíce:

 

 

8.A      IMIGRACE   - Ester Bubíková

PROBLÉMY S JADERNOU ENERGIÍ  - Jindra Byrtus

ODPAD NA OBĚŽNÉ DRÁZE  - Tomáš Cienciala

 

8.B       NAKAŽLIVÉ NEMOCI – Nela Valášková a Veronika Moržolová

ODPADY – PLASTY – Nikol Mirgová a Martina Ciencialová

SOPEČNÁ ČINNOST – Jirka  Filipczyk a Radovan Zotyka

 

9.A       HIV –  David Adámek a David Kovalčík

CIVILIZAČNÍ NEMOCI – Karla Stará a Karolína Grygierová

TSUNAMI  – Adam Mitrenga a Vojtěch Kaluža

 

9.B        HLADOMOR  -  Kristýna Jokielová a Veronika Špalková

TORNÁDO  –  Veronika  Gazurková a Michaela Rucká

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN – Jan Hensler a Adam Kawulok

 

 

 

 

Mgr. Emílie Kluzová