Firemní školka

09.01.2015 08:01

 

Realizace projektu byla ukončena 31.12.2013. 

 

 

Provoz firemní školky , která byla financovaná z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl zahájen 1.1.2011

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení pracovních podmínek a rovných příležitostí zaměstnanců veřejné správy s ohledem na jejich rodinné zázemí. Firemní školka byla zřízena pro děti zaměstnanců Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín a Městského úřadu v Českém Těšíně, doplňkově pak zaměstnanců ostatních školských zařízení a případně široké veřejnosti. 

Provozní doba firemní školky byla nastavena na základě analýzy požadavků rodičů, stejně jako možnost přijímání dětí od 2 let věku a zajištění individuálního přístupu oproti běžným mateřským školkám – více učitelek na 1 dítě. 

V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení školky - nábytek, pomůcky pro rozvojové aktivity dětí, 3 ks notebooků vč. základního programového vybavení, které budou využívány i pro výuku dětí a herní prvky pro sportovní a pohybové aktivity dětí při pobytu venku.  

Firemní školka však je i po skončení projektu dále provozována, jelikož dle analýzy školek ve městě Český Těšín, vývoji populace a výhledu počtu dětí zaměstnanců školy a městského úřadu, existuje předpoklad, že školka bude vytížena i za tři roky.