EU peníze školám - Šance pro všechny

09.01.2015 07:33

 

 

Projekt byl ukončen splněním výstupů dne 11.8.2014

 

 

 

 

Projekt EU peníze školám

 

Naše škola se v rámci plnění  prioritní oblasti vzdělávání a rozhodla se využít dotačního programu EU peníze školám:
Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

 

Obsahem našeho projektu s názvem Šance pro všechny - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,CZ.1.07/1.4.00/21.3488 bylo:

- Inovace a podpora využívání ICT

- Oblast inkluzívního vzdělávání – zapojení asistentů pedagoga a školního psychologa do procesu vzdělávání

 

Cílem projektu bylo:

 

- Zkvalitnit výuku prostřednictvím využívání digitálních pomůcek a IT technologií.

Naším úkolem pro získání dotace bylo vytvoření 300 materiálů a jejich následné ověření ve vyučování. Do projektu byli zapojeni žáci prvního (266) i druhého stupně (205). 
Vytvořené digitální učební materiály slouží na druhém stupni pro výuku dějepisu, českého jazyka a fyziky a na prvním stupni pro výuku českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, matematiky a informatiky. Díky vypracovaným digitálním vzdělávacím materiálům a jejich zavedení do výuky dochází nejen k rozšíření znalostí, ale také kompetencí žáků i pedagogických pracovníků.

 

- Zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání pro všechny žáky školy v podobě zapojení asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

- Snížit výskyt rizikového chování u žáků základní školy zapojením školního psychologa

 

 

 

 

Vytvořené materiály