EU peníze školám

12.07.2012 19:17

 

 

 

Projekt EU peníze školám

 

Naše škola se v rámci plnění  prioritní oblasti vzdělávání a rozhodla se využít dotačního programu EU peníze školám:
Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

 

Obsahem našeho projektu s názvem Šance pro všechny - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost , CZ.1.07/1.4.00/21.3488 bude:

- Inovace a podpora využívání ICT

- Oblast inkluzívního vzdělávání – zapojení asistentů pedagoga a školního psychologa do procesu vzdělávání

 

Cílem projektu je:

 

Zkvalitnit výuku prostřednictvím využívání digitálních pomůcek a IT technologií.

Naším úkolem pro získání dotace je vytvoření 300 materiálů a jejich následné ověření ve vyučování. Do projektu budou zapojeni žáci prvního (266) i druhého stupně (205). 
Vytvořené digitální učební materiály budou sloužit na druhém stupni pro výuku dějepisu, českého jazyka a fyziky a na prvním stupni pro výuku českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, matematiky a informatiky. Díky vypracovaným digitálním vzdělávacím materiálům a jejich zavedení do výuky dojde nejen k rozšíření znalostí, ale také kompetencí žáků i pedagogických pracovníků.

 

Zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání pro všechny žáky školy v podobě zapojení asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Oblast inkluzívního vzdělávání je jedním ze základních principů práce základní školy. Škola vzdělává více než 80 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každoročně jsou do vzdělávacího procesu zapojeni také asistenti pedagogů, s jejichž působením máme dobré zkušenosti. V rámci realizace projektu budou do projektu zapojeni dva noví asistenti pedagoga, kteří budou přiděleni každý ke třem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Snížit výskyt rizikového chování u žáků základní školy zapojením školního psychologa

Škola dbá na individuální integraci svých žáků, aby ukázali, co umí, nacházeli pochopení, uměli otevřeně říkat svůj názor a aby docházelo k rozvoji osobnosti žáků. Zároveň se snaží eliminovat negativní vlivy.  Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu vybráno opatření zapojení školního psychologa. Díky tomuto opatření bude moci škola předcházet či případně odborně řešit rizikové chování u žáků.

 

Díky vytvoření digitálně učebních materiálů dojde:

- ke zlepšení názornosti výuky díky interaktivním metodám

- rozšíření kreativity žáků s využitím prvků moderních technologií

- rozšíření IT kompetencí žáků i pedagogických pracovníků k vytvoření pomůcek pro další pedagogické pracovníky v rámci vybraných předmětů

 

Zapojením asistentů pedagoga dojde:

- k zajištění asistence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

- šesti žákům bude zajištěn vzhledem k jejich potřebám plnohodnotný přístup ke vzdělání

 

Díky práci školního psychologa bude:

- sníženo riziko výskytu problematického chování žáků

- žáci získají prostor pro řešení svých osobních problémů

 

Podporované oblasti

Z dotace bychom rádi pořídili nové technické vybavení školy: tři interaktivní tabule, jeden dataprojektor.

 

Zřízení relaxační místnosti

Oznámení o změně školního psychologa I., Oznámení o změně školního psychologa II.

 

 

Vytvořené materiály

 

 

 

Mgr. D.Krainová