Envofilm 2016

23.10.2016 20:18

 

Dne 20. října se vybraní žáci 6.B zúčastnili slavnostního vyhodnocení  přehlídky soutěžních filmů s environmentální tematikou nazvanou ENVOFILM 2016. V kategorii základních škol soutěžilo v rámci Moravskoslezkého kraje celkem 14 snímků, z toho 4 z nich natočili žáci loňské 5.B pod vedením Mgr. Lenky Syrové.

Filmovou soutěž organizuje Albrechtova střední škola  v Českém Těšíně za finanční podpory  odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Klubu ekologické výchovy, Ostravského muzea  a Vysoké školy báňské.  Soutěžní snímky byly také promítány v Ostravském muzeu a u příležitosti výstavy ke Dni stromů na Albrechtově střední škole.

Pro žáky naší školy se stala účast na této prestižní akci velkou motivací do další tvorby.

 

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/home?previewAsViewer=1

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000006080/prvni-rocnik-festivalu-envofilm-ma-sve-viteze

 

 

 

 

Envofilm 2016