Dětská mozková obrna-příčiny, charakteristika

11.03.2012 17:32

 

Definice:

„DMO“ je raně vzniklé poškození mozku (před porodem, po porodu nebo krátce po něm) projevující se převážně v poruchách hybnosti a vývoje hybnosti) (Lesný 1985)

 

„DMO“ není jedním onemocněním, ale skupinou stavů způsobených poškozením mozku faktory působícími v období utemním či perinatálním. Léze je trvalá a neprogresivní a vede k motorické dysfunkci, poruše koordinace svalové funkce, často je spojena s různými senzorickými poruchami. (K. Bobath,1995)

 

Příčiny:

Prenatální (předporodní): genetické poruchy, infekce matky (zarděnky, toxoplasmóza), hypoxie, metabolické poruchy u matky, úrazy matky, radiace, léky, toxické látky,…

Perinatální (porodní). Krvácení, hypoxie (kříšené děti), nedonošenost, přenošenost, komplikované porody, novorozenci s nízkou porodní hmotnosti,….

Postnatální (poporodní): rané infekce (meningitidy, virové encefalitidy, traumata, intoxikace,…

 

 

 

 

Charakteristika DMO

 

Pohybové symptomy

 

Hybná symptomatologie dětské mozkové obrny je nejnápadnější symptomatologií. Je patrná již v nejranějších stádiích dětství.

 

 

Dělení pohybové symptomatologie (dle Lesného):

 

spastické forma (projevují se zvýšeným svalovým napětím)

 

- diparetická : většinou postižení dolních končetin s výrazným svalovým napětím

- diparetická paukospastická: mírnější forma předchozí

- kvadruparetická:  postiženy všechny 4 končetiny, horní končetiny bývají postiženy                          
            více než dolní

- hemiparetická :  jednostranné postižení horní i dolní končetiny

 

 

nespastické formy (svalový tonus je celkově snížen)

 

- hypotonická – výrazní snížení svalového tonu, vyskytuje se jen v nejútlejším věku

- dyskinetická   -vyznačuje se  mimovolnými a nepotlačitelnými pohyby

 

 

Možné přidružené symptomy:

  • - poruchy intelektu (mentální retardace)
  • - poruchy vědomí (epileptické záchvaty)
  • - mozečkové symptomy
  • - poruchy okohybné (poruchy zraku (především krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, strabismus)
  • - poruchy řeči
  • - poruchy citlivosti (poruchy taktilního a kinestetického vnímání)
  • - poruchy sluchu
  • - poruchy chování (nemoční změny v důsledku např.dlouhodobé nemoci či frustrace, např. úzkost, zvýšená citlivost, agresivita, bázlivost, neklid, afektivní záchvaty apod.
  • - další přidatné symptomy jako např. poruchy vegetativně nervové, endokrinologické aj.