Den stromů - "Podzimáčci"

03.11.2015 17:37

 

Den stromů – „Podzimáčci“

Dne 27.10.2015 na pracovišti Slovenská proběhl projektový Den stromů věnovaný „Podzimáčkům“ .

Příprava ovšem započala mnohem dříve. Přihlásili jsme se do výtvarné a kreativní soutěže ke Dni stromů vyhlášené městem Český Těšín a získali 1. místo v kategorii 1. stupeň základních škol Českého Těšína. Úkolem bylo ztvárnit libovolnou technikou význam stromů v přírodě a vztah stromů a lidí.

Po velkém vítězství následoval samotný projektový den. V dopoledních hodinách jsme tvořili, zpívali, luštili a hádali. Zdařilé „podzimáčské“ výtvory jsou vystaveny na podzimní výstavce. V závěru projektového dne jsme se vypravili na pravou podzimní vycházku do okolí školy, poznávali stromy, pozorovali na rybníčku kachny a užívali si prosluněné dopoledne.

 

 

 

Den stromů - "Podzimáčci"