Čtenářský maratón - žáci prvních tříd

23.05.2017 17:53

 

Ve dnech 18. a 19. května 2017 se žáci prvních tříd zúčastnili čtenářského maratonu v knihovně na ulici Ostravská.  Děti se přišly do knihovny pochlubit nejen svými čtenářskými výkony, ale také ukázat, jak si dokáží zapamatovat informace z přečteného textu. Paní knihovnice veškeré čtenářské výkony bedlivě sledovaly a vyhlásily nejlepšího čtenáře a nejlepší čtenářku za každou třídu.
Čtenářský maraton se konal v rámci akcí na podporu čtenářství u malých školáků. 
 
 
 
 
 

Čtenářský maratón - žáci prvních tříd