Chemická olympiáda

09.03.2012 20:27

 

 

 

 

 

V letošním školním roce 2011/2012 proběhlo školní kolo ChO kategorie D.

 

Zúčastnili se ho žáci IX. tříd.

 

Školní kolo mělo 3 části: část domácí, školní test a praktickou část.

 

 

Nejlépe si vedly žákyně:

 

Veronika Špalková z IX. B, Gabriela Labudová a Karolína Kutnarová z IX. A.

 

 

Tato děvčata také postoupila do okresního kola ChO,

 

která se konala 2. 3. 2012 v Havířově- Město, 1. máje 10a.  

 

Z 34 zúčastněných žáků

 

12. místo obsadila V. Špalková,

 

17. místo G. Labudová

 

a 18. místo K. Kutnarová.

 

Všem děvčatům blahopřejeme!

 

 

Mgr. Alice Šlapotová