Charakteristika, příčiny, projevy

11.03.2012 17:59

 

Charakteristika

 

Autismus je chorobná zaměřenost k vlastní osobě spojená s poruchou kontaktu s vnějším světem (Vocilka, 1997)

Autismus je postižení, zařazené dle mezinárodní klasifikace nemoci mezi pervazivní (všechno prostupující) poruchy.

Slovo „pervazivní“ znamená, že psychické potíže pronikají do všech oblastí myšlení, jsou výrazným rysem chování ve všech situacích, i když jejich stupeň může být různý.

Autismus ovlivňuje komunikaci, sociální vývoj a chování.

Pod názvem autismus zahrnujeme také rhettův syndrom, pervazivní vývojové poruchy, nespecifikované poruchy, stereotypní pohybové poruchy a aspergerův syndrom

 

Příčiny

 

Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí.

Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě.

Příčinu se zatím nepodařilo odhalit.

Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění,  chemické procesy v mozku.

Autismus je syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování.

Autismus může být diagnostikovaný ve věku dva nebo tři roky.

 

 

Diagnostická kritéria pro autismus- diagnostická triáda:

 

Poruchy v oblasti sociální interakce

 • - zřetelná neschopnost používat obecných forem vystupování (pohled do očí, výraz tváře, chudá  mimika obličeje, mávání,…)
 • - potíže v navazování kontaktu s lidmi (nepřiměřenost, pasivita, osamělost,…)
 • - potíže v zařazování mezi vrstevníky (malá schopnost účastnit se kolektivních her
 • - malá schopnost sdílet s ostatními jejich pocity, radost, smutek, zájmy-hyperaktivita, hypoaktivita
 • - agresivní chování (kousání, štípání, bití,…)
 • - sebezraňování-záchvaty vzteku, křik, ječení
 • - problémy se spánkem-problémy s jídlem-malá motivace k činnostem

 

            Poruchy v oblasti komunikace

 • - vývoj řeči chybí nebo je opožděn - chybí i pokusy o alternativní způsob komunikace (komunikace pomocí gest nebo mimiky)
 • - řeč nechybí ale dítě ji nedokáže používat k dorozumívání, nedovede komunikaci navázat nebo v ní pokračovat
 • - používání jazyka je stereotypní, opakující se (v řeči neologismy, agramaticky, verbální)
 • - rituály a ulpívavost, záměna osob, ulpívavé dotazování, stereotypní témata
 • - chybí rozmanitost, spontánnost a představivost i schopnost napodobit pravidla
 • - společenského chování při hře

 

           Poruchy v oblasti představivosti, stereotypní chování

 • - stereotypní a omezené zájmy
 • - verbální rituály a ulpívavou na tématech
 • - motorické stereotypie
 • - stereotypní manipulace s předměty nebo s jejími částmi
 • - senzorické fascinace
 • - kompulzivní chování