Charakteristika, příčiny, projevy

11.03.2012 19:12

 

 

ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti

 

V dřívější terminologii - lehké mozkové dysfunkce nebo lehké mozkové encefalopatie.

 

 

Charakteristika

 

Představují minimální poškození centrální nervové soustavy, které vznikají v raných vývojových obdobích. Jedná se často o děti s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které trpí poruchami učení nebo chování. Na vině chování těchto dětí však není výchova ani sociální prostředí, z něhož děti pocházejí, ale biologické změny v jejich mozku. ADHD  je způsobeno poruchou neurochemie v mozku.

 

Je důležité, aby se dítě, jehož chování naznačuje možnou ADHD,  dostalo do péče odborníků. Zda se u dítěte jedná o ADHD, může spolehlivě potvrdit dětský psychiatr nebo neurolog pomocí různých diagnostických testů. Obavy rodičů z návštěvy dětského psychiatra bývají často problémem v upřesnění určení včasné diagnózy.

 

 

Příčiny

 

 Dle doby vzniku, kdy může dojít k drobnému poškození mozku

 

- období prenatální (onemocnění matky, kouření, alkohol, nedostatečný přísun kyslíku)

-  období perinatální (v případě protahovaného porodu, poškození hlavičky novorozence)

- období postnatální (infekční nebo horečnatá a jiná onemocnění, která se mohou objevit do dvou let věku dítěte)

 

Dle povahy:

 

- hereditární zatížení  (dědičnost)

neurobiologické poruchy:

- (snížený obsah mozkové tkáně, odchylka od architektury mozkových spojení, odchylky v elektrické aktivitě, nedostatečné okysličování mozku, deficity neurotransmiterů (zejména dopaminu a serotoninu) nebo dietní vlivy, další dosud nezjištěné příčiny nebo může docházet ke kombinaci příčin.

 

 

Projevy:

 

- poruchy pozornosti
- poruchy chování – impulzivita, hyperaktivita

 

Poruchy pozornosti:

 

Potíže s pozorností (děti nejsou schopny vybírat podněty z prostředí, selektovat podněty – působí na ně všechny podněty)

Potíže se soustředěním (na určený úkol delší dobu (např. ne déle než 5 minut)

Snadno a rychle unavitelné

Rozptýlenost (nechají se lehce rozptýlit okolními vlivy; naopak - pokud jsou zabraní do činnosti, kterou musí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované)

Nepostupují podle pokynů, přebíhá od rozdělané činnosti k jiné

I když si hraje, víc ho zajímá, co se děje kolem

Žádný zájem není trvalý, přechází od jedné činnosti ke druhé

Má problém vyřídit vzkaz

Nepořádný. Ztrácí věci, má kolem sebe zmatek

Potíže s organizací úkolů a činností. Nedokončí úkol

Nesamostatnost (dělá jim problém samostatná práce). Nevyrovnaný výkon. Potřebují dohled

 

Dítě s ADD:
- Vypíná pozornost (zdá se jakoby nevnímaly, když jim něco říkáte - jsou duchem nepřítomné)
- Denní snění. Jakoby neslyší. Pomalost

 

 

Hyperaktivita (mají být patrné ve více než jedné situaci):

 

V neustálém pohybu, často opouští místo ve třídě nebo v jiných situacích, ve kterých se očekává sezení

Často střídají činnosti i polohy

Stále mluví. Padá ze židle. Poskakuje. Vrtí se. Hraje si s rukama

Pošťuchuje. Ruší. Ztrácí věci. Čmárá, škrtá. Často mívá potíže tiše si hrát

Nápadná pomalost až těžkopádnost

Nešikovnost, neobratnost

Narušená pohybová koordinace

 

 

Impulzivita                   

 

Vyhrkne, řekne hned, co si myslí a cítí

Jedná okamžitě, hry jsou nevypočitatelné

Sobě nebezpečný, chybí obezřetnost, ukázněnost

Činí, pak přemýšlí - zbrklé jednání, bez rozmyslu

Chová se hazardně, nevnímá nebezpečí (nedokáže kontrolovat míru nebezpečí - bez přemýšlení mohou vstoupit do silnice, skočit z velké výšky,…)

Skáče do řeči, snaží se být středem pozornosti

Citová labilita. Kolísání, střídání nálad
 

 

Narušené vnímání:

 

- obtížně vnímají celek (figura a pozadí,  podstatné x nepodstatné),

- snížená schopnost syntézy-analýzy,

- narušen gramatický projev řeči,

- snížená schopnost abstrakce