Charakteristika a příčiny

01.07.2010 15:33

 

Charakteristika

Jde o poruchu matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. Obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění operací.

 

Příčiny dyskalkulie

-  lehká mozková dysfunkce
- dědičnost, genetické vlivy
- neurotická nebo nezjištěná etiologie