Celoroční plán

17.10.2013 21:26

 

Plán akcí ve školním roce 2013 / 2014

 

 

Podzim

 

        Ø  Třídní schůzka

        Ø  Drakiáda s rodiči

        Ø  Den otevřených dveří  EBEN - EZER

        Ø  Sběr přírodnin (kaštanů a žaludů)

        Ø  Divadlo Veverka Terka v MŠ

        Ø  Maňáskové divadlo

        Ø  Podzimní tvoření

        Ø  Divadlo loutek Ostrava – Pohádka: O perníkové chaloupce

        Ø  Vánoční fotografování

 

 

Zima

Ø  Beseda s policií

Ø  Mikulášský jarmark

Ø  Vánoční besídka

Ø  Divadlo - Andělská pohádka

Ø  Karneval

Ø  Návštěva keramické dílny

 

 

Jaro

Ø  Ozdravný pobyt v Koňákově:          18. 3. 2014 – 21. 3. 2014

Ø  Předplavecký výcvik

Ø  Beseda v knihovně

Ø  Besídka ke Dni matek

Ø  Focení dětí – společné foto

Ø  Výlet

Ø  Rozloučení s předškoláky

 

 

 Celoroční aktivity:

Ø  Sběr PET víček pro sdružení Dakota

Ø  Celoroční spolupráce se Slezskou diakonií EBEN - EZER

Ø  Spolupráce mezi předškolními dětmi MŠ a žáky ZŠ

Ø  Divadla - průběžně dle nabídky